Valikko Sulje

Meiltä on saatavilla sekä psykologin että erityisopettajan konsultaatiota ja palveluita päivähoidolle ja kouluille.

Psykologin konsultaatiossa tarkoituksena on tarjota asiantuntijan ohjausta ja tukea  päiväkodeissa ja kouluissa esille nouseviin kysymyksiin ja pulmiin. Kyseessä voivat olla joko lapsiryhmään liittyvät tai yksittäisen lapsen ja perheen asiat. Aloitteentekijänä konsultaatioon voi olla joko työntekijä tai lapsen vanhemmat.

Erityisopettaja on työntekijän ja työyhteisön pedagogisena tukena kasvatukseen ja opetukseen liittyvissä haastavissa tilanteissa. Työmenetelminä ovat lapsen ja lapsiryhmän havainnointi, pedagogiset keskustelut sekä työntekijöiden ohjaus. Erityisopettaja ohjaa myös pedagogisten asiakirjojen laatimisessa.