Työnohjaus

Tarjoamme ratkaisukeskeistä yksilö-, pari- ja ryhmätyönohjausta. Työnohjaus voi olla jatkuvaa tai se voidaan räätälöidä asiakkaan tavoitteiden mukaisesti 5-10 kerran prosessiksi.

Ratkaisukeskeisessä työnohjauksessa pyritään löytämään uusia näkökulmia haastaviin tilanteisiin ja synnyttämään oivalluksia tilanteiden ratkaisemiseksi. Tavoitteena on tukea työntekijän ja työyhteisön hyvinvointia ja työssä jaksamista.