Ryhmätoiminta

Tarjoamme ryhmämuotoista kuntoustustoimintaa esi- ja perusopetusikäisille lapsille Kymenlaakson alueella.

Toiminnan painopisteenä ovat sosiaalisten taitojen, tunnetaitojen, tarkkaavuuden sekä toiminnanohjauksen vahvistuminen. Räätälöimme kulloisenkin ryhmän sisällön ja tavoitteet lasten tarpeet huomioiden.

Alkavista ryhmistä saat lisätietoa täältä.