Valikko Sulje

Huolen puheeksiotto on THL:n kehittämä dialoginen menetelmä, joka auttaa työntekijää arvioimaan tuen ja yhteistyön merkitystä sekä ottamaan omaa mieltään askarruttavat asiat puheeksi kunnioittavasti ja toista loukkaamatta.

Puheeksiottokoulutuksen tavoitteena on tarjota lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville keinoja huolen varhaiseen puheeksiottamiseen ja toimivan yhteistyön rakentamiseen.

Puheeksiottokoulutus toteutetaan kahdessa osassa niin, että koulutuspäivien välillä on noin kaksi viikkoa. Yhden koulutusryhmän koko on 10-12 osallistujaa.

Menetelmästä saat lisätietoja täältä.