Valikko Sulje

Oppimisvaikeustutkimusten avulla voidaan selvittää oppimisen haasteiden taustalla olevia tekijöitä. Tutkimusten avulla saadaan tietoa myös lapsen oppimisvalmiuksista ja vahvuuksista, joita voidaan hyödyntää opetusta ja tukitoimia suunniteltaessa. Lääkärin lähetteellä tehdyistä psykologisista tutkimuksista on mahdollisuus hakea KELA korvausta.